joi, 21 iulie 2011

MAXIME ȘI AFORISME PENTRU COPII ISTEȚI CA VOI


Crea cookie

MIC DICȚIONAR DE MAXIME ȘI AFORISME
l'alphabet
ADEVĂRUL e ca apa rece de care dor numai dinții bolnavi - N. Iorga
AMBIȚIA este dorința nemăsurată de renume - Baruch Spinoza


l'alphabet
BATJOCURA  este adesea sărăcie a spiritului - La Bruyere.


BUCURIA  este plăcerea născută din închipuirea unui eveniment din trecut al cărui sfârșit ne-a produs îndoială - Baruch Spinoza

l'alphabet
CALOMNIA este ca moștenitorul - de îndată ce s-a încuibat într-un loc, rămâne acolo pentru totdeauna -  W. Shakespeare


Adevăratul CURAJ înseamnă să fii curajos tocmai atunci când nu ești - Jules Renard
l'alphabet

Virtuțile care ne lipsesc sunt niște DEFECTE - Henry de Montherlant
l'alphabet

EGOISMUL  e izvorul tuturor rătăcirilor în lumea noastră - Ian Amos Comenius


l'alphabet

FRICA  se naște din slăbiciunea suferinței - Baruch Spinoza
FĂȚARNICUL e ca un cărbune acoperit care pe neștiute arde - proverb românesc
l'alphabetGLUMA este un fel de duel în care nu se varsă sânge - Chamfort


l'alphabet


HOȚUL e mai mult fără bunătate, decât fără cinste - Charles Wagnerl'alphabet
IGNORANȚA e mama tuturor relelor - Rabelais
INGRATITUDINEA este monstruoasă, iar mulțimea, care se dovedește ingrată, se transformă în monstru. - W. Shakespeare

IRONIA este veselia gândirii și bucuria înțelepciunii Anatole  France


INVIDIA este o furie care nu poate suferi binele celorlalți - La Rochefoucauld

l'alphabet


ÎNCĂPĂȚÂNAREA este semnul obișnuit al prostiei și ignoranței - MontaigneÎNGÂMFAREA nerușinată este atributul capetelor înfierbântate și al talentelor mediocre - Voltaire

ÎNTUNERICUL este împărăția greșelii -VauvenarguesÎNȚELEPCIUNEA este baza oricărei virtuți - Rousseau
ÎNȚELEPCIUNEA este tăria celor slabi - Joseph JoubertÎNȚELEPCIUNEA este pentru suflet ceea ce este sănătatea pentru trup - La Rochefoucault


l'alphabet

Prietenia nu rezistă nici în JIGNIRI, nici în înfrângeri. Ea moare - Titu Liviu MaiorescuDintre toate JIGNIRILE, batjocura este care se iartă mai puțin; ea este graiul disprețului - Jean de la Bruyere.


l'alphabetLAȘITATEA este mama cruzimii - MontaigneLAȘITATEA pare să fie o slăbiciune a sufletului, provocată de frică - La BruyereLENEA nu e numai mama tuturor viciilor, ci și pierderea tuturor virtuților - August von Schmidt
LINGUȘITORUL este un sclav care nu e bun pentru nici un stăpân - Montesquieul'alphabet

MINCIUNA este pedeapsa fericirii. E o rușine, dacă reușești și moarte, dacă dai greș. - Balzac

MEMORIA este întotdeauna la ordinele inimii - A. Rivarol


Nu orice cap MERITĂ să fie stăpânul căciulii - Khsrou Dehlavi

MILA te obosește când e nefolositoare - A. Camus.l'alphabet


Cele șapte minuni al lumii sunt de fapt cele șapte minuni ale NATURII și acestea sunt cele șapte culori - L. Blaga


De la NATURĂ ne vine tot ce e perfect - Pindar


l'alphabet
ORGOLIUL este cel mai sigur mijloc de a te face urât și cusurul care trebuie corectat cu cea mai mare grijă la copii -Voltaire
OCAZIA e iute la fugă și leneșă la întors - Mihai Eminescu


l'alphabet


PREJUDECĂȚILE sunt rațiunea proștilor - Voltaire


PROVERBELE sunt ecouri ale înțelepciunii - Abatele Saint - Pierre


PERFIDIA este fiica greșelii - Voltaire
l'alphabet
RÂSUL este metrul, unitatea de măsura a inteligenței - Edmond și Jules de GoncourtRUȘINEA este un dar în care ne putem încrede - Proverb din Egiptul antic


l'alphabet
SCEPTICISMUL este caria inteligenței - Victor Hugo

Cel ce deschide o ȘCOALĂ, închide o temniță - Victor Hugo


l'alphabetTICĂLOS este cel care ticăloșește pe oamenii ce nu sunt ticăloși - Mihai Eminescu
TRISTEȚEA este un dușman al vieții - William Shakespeare

TRISTEȚEA și VESELIA sunt  singurele și principalele stări de spirit ale omului. Toate celelalte stări decurg din aceste două - Balzac
l'alphabet


UMORUL e o mare forță - Lev Tolstoi


URÂTUL este și mai urât, când fiind urât ești obraznic - W. Shakespearel'alphabet

VESELIA este unul din elementele sănătății. Ea împrospătează sângele, înviorând gândurile - Balzac.


VESELIA omului e ca mirosul florilor; ea nu se înalță din suflete veștede - N. Iorga


VIRTUTEA și PRICEPEREA sunt însușiri mai mari decât noblețea și averea - W. Shakespeare

l'alphabet


ZÂMBETUL este drumul cel mai scurt între două inimi - Alex. Gh. Radu


Invață să ai mereu un ZÂMBET ascuns în inima ta - Arsenie Papacioc

EN VERT

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu